Kategorie

Galerie prací


Technické specifikace

ADC Czech Creative Awards 2021 se uskuteční na podzim 2021. Informace k termínům budou zveřejněný v průběhu března 2021. 

1/ Obrazový náhled

Jde o běžné základní vyobrazení přihlášené práce. Jedná se primárně o převod tiskového layoutu nebo jiné dvourozměrné vyobrazení práce, jako screenshot apod. Může jít také o fotografie třírozměrných prací, nebo prací zasazených v prostředí či kontextu. Všechny práce musí být srozumitelné mezinárodní porotě a doplněné o překlad sloganu v popisu přihlášky.

Datový formát JPEG / Barevný režim RGB
Čistá šířka min. 1920 px nebo výška max. 2727 px
Maximální kvalita bez komprese
Pro kategorie Print, Outdoor, Direct Marketing, Best use of Media,  Branded Content, Design a Craft

2/ Fyzický vzorek

Nepovinná doplňující součást elektronické prezentace. Fyzický vzorek bude předložen porotě až v případě postupu práce do druhého kola hodnocení. V úvodním kole se hodnotí pouze elektronická část prezentace, která je povinná dle příslušné technické specifikace. Fyzický vzorek zasílejte do 20.4. 2020 na adresu: Worklounge, Art Directors Club Productions s.r.o., Pernerova 51, 186 00 Praha 8 - Karlín. Vzorek je nutné zezadu označit přiděleným číslem z přihlášky.

U on-line náhledů není vždy zjevné kvalitu přihlášené práce rozeznat, pro tyto případy, a pro co nejobjektivnější hodnocení, doporučujeme zvláště pro kategorie Direct Marketing, Best use of Media, Branded Content, Design, Craft a Innovation

3/ Video

Jde o samotnou přihlášenou soutěžní práci, která je na bázi „pohyblivých obrazů“ nebo zvukového záznamu. Všechny práce musí být srozumitelné mezinárodní porotě. V případě audiovizuálních prací musí být tyto opatřeny překladem do anglického jazyka ve formě titulků.

Datový formát MP4 / H.264, MOV / H.264, MOV (Apple Pro Res 4:2:2)
Rozlišení Full HD 1920 x 1080 px; Formát 16:9
Datový tok 12 MB/s – 17 MB/s (středně velká kvalita)
Pro kategorie Film, Radio, Branded Content a Craft

4/ Prezentační film do 3 min. pro porotu

Jde o film — případovou studii, která v maximální stopáži do 3 minut vysvětlí východiska práce, její podstatu, provedení a rozsah, kontext a její výsledný tvar či dosah. Nejedná se o samotné audiovizuální dílo, ale o jeho vysvětlení. Prezentační film zpravidla doplňuje dílo ve formě obrazového náhledu. Musí být srozumitelný mezinárodní porotě, dopuručujeme v anglickou verzi nebo anglické titulky).

Datový formát MP4 / H.264, MOV / H.264, MOV (Apple Pro Res 4:2:2)
Rozlišení Full HD 1920 x 1080 px; Formát 16:9
Datový tok 12 MB/s – 17 MB/s (středně velká kvalita)
Pro kategorie Outdoor, Direct Marketing, Digital, Best uf of Media, Branded Content, Design, Craft, Innovation a Campaign

Popis kategorií

1/ Print

Práce v této kategorii musejí prokázat svou vynalézavost a vynikající zpracování v tištených médiích. Zde jsou také oceňovány nápady, které svým inovativním způsobem překračují hranice tisku.

Tato kategorie nemá podkategorie.

Obrazový náhled (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita)

Pro ověření realizace může být přihlášený subjekt požádán o předložení mediálního plánu ověřeného klientem.

2/ Outdoor

Přihlášky musejí ukázat nápady, které pracují v terénu. Jedná se tedy o práce, které využívají veřejný prostor ke komunikaci sdělení nebo vtahují spotřebitele do kontaktu se značkou ve veřejném prostoru.

 1. Billboard & Poster - Klasické dvourozměrné a statické billboardy vyrobené pro standardní prostory u silnic a dálnic. Klasické papírové a statické digitální plakáty vyrobené pro veřejné prostory. např. supermarkety, nákupní centra, letiště atd.
 2. Ambient & Ostatní - Nestandardní a neomezený OOH formát, který využívá ve svůj prospěch veřejné prostory, objekty a prostředí. Zároveň veškerá standardní digitální OOH reklama zahrnující použití pohyblivých digitálních obrazovek k doručení sdělení.

Obrazový náhled (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita)

nebo

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

Pro ověření realizace může být přihlášený subjekt požádán o předložení mediálního plánu ověřeného klientem.

3/ Film

Přihlášky v této kategorii budou muset prokázat brilantní storytelling určený pro obrazovky. To znamená obsah vytvořený pro televizi, kino, online a OOH.

 1. TV / Cinema - Jakékoliv komerční spoty odvysílané v televizi či v kinech.
 2. Online Film - Videa vysílané online, včetně pre-roll spotů a dalších online formátů (např. vertikální).
 3. Interactive - Videa, která využívají interakci ke komunikaci mezi divákem a značkou. Může se jednat například o živé vysílání.

Video (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s; anglické titulky)

Pro ověření realizace může být přihlášený subjekt požádán o předložení mediálního plánu ověřeného klientem.

4/ Radio & Audio

Práce v této kategorii musí prokázat nápady, které staví na zvuku. To znamená práce, která komunikuje sdělení využitím zvukového řemesla, inovativního využití audia nebo vynikajícího storytellingu.

Tato kategorie nemá podkategorie.

Video (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s; anglické titulky)

Pro ověření realizace může být přihlášený subjekt požádán o předložení mediálního plánu ověřeného klientem.

5/ Direct Marketing

V této kategorii se utkají výjimečné práce, které v rámci strategie prokážou, jak využily insight k zapojení konkrétní cílové skupiny a rozvíjení vztahů se zákazníky, což nakonec vedlo k přímé a měřitelné odezvě.

 1. Promo & Activation - Kampaně, jejímž cílem je vytvoření okamžité aktivace a/nebo nabídky ke koupi produktu nebo služby. Toho lze dosáhnout pomocí samplingu, soutěže, akcí, POS, výstavy a jiných propagačních aktivit, jako jsou digitální média.
 2. Mailings/Giveaways - Kampaně využívající cílený mailing a dárkové předměty. Přihlášky v této kategorii by měly ukázat efektivnost použité techniky a procesů, které přinesly prokazatelné výsledky.
 3. Point of Sale - Podkategorie, do které spadají veškeré aktivity a média, jenž zajímavým způsobem oslovují zákazníka přímo v místě prodeje.
 4. Online - Práce v této kategorii budou posuzovány, nakolik byly digitální kanály, sociální média a další online techniky použity jako součást přímé komunikace značku.

Obrazový náhled (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita) a eventuálně nepovinný fyzický vzorek

nebo

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

V této kategorii doporučejeme dodat fyzické vzorky.

6/ Digital

V kategorii "Digital" porota oceňuje výjimečné práce realizované v online médiích a veškerou digitální, mobilní a technologickou komunikaci. Důraz klade na originální a chytrá digitální řešení, která účinně propojují kreativitu a moderní technologie.

 1. Web pages / Microsites - Veškeré formáty webových stránek, které kreativním způsobem prezentují značku, produkt nebo službu.
 2. Applications - Aplikace či služby poskytované cílové skupině za účelem zlepšení jejich zkušeností a interakce se značkou.
 3. Display Advertising - Tradiční displejová reklama v podobě bannerů a dalších placených formátů v online médiích.
 4. Data Driven - Veškeré kampaně, které stojí na kreativní práci s daty. Ty ideu obohacují, nebo na ní kompletně stojí.
 5. Social & Influencer - Kampaně, které kreativním způsobem využívají potenciálu sociálních sítí a/nebo influencerů ke komunikaci se spotřebiteli a cílovými skupinami.
 6. Gamification - Brandované hry, herní platformy a aktivace postavené na gamifikaci jako například plnění úkolů, sbírání bodů nebo soupeření mezi spotřebiteli.

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

Je možné doplnit funkčními url odkazy.

7/ Best use of Media

V této kategorii bude porota hodnotit ty práce, které kreativně a nečekaně využívají běžně dostupná média, vytvářejí z nich nové nástroje, a navíc tím dávají kreativní myšlence ještě větší sílu.

Tato kategorie nemá podkategorie.

Obrazový náhled (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita)

nebo

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

8/ Branded content

V této kategorii musí přihlašovatelé ukázat, jak značka úspěšně pracovala nezávisle nebo ve spojení s producentem nebo vydavatelem obsahu při vývoji a vytváření nebo spoluvytváření zábavného a poutavého obsahu pro své publikum. Může to být buď vytvořením originálního obsahu nebo přirozenou integrací značky do existujících formátů prostřednictvím partnerství s vydavatelem nebo mediálním partnerem.

 1. Original content - Vytvořený přímo pro značku a šířený na jejích kanálech.
 2. Product placement - Organická integrace značky do svébytného obsahu třetích stran.
 3. User-generated content - Netradiční práce s obsahem tvořeným uživateli, včetně jejich aktivace.

Video (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s; anglické titulky)

nebo

Obrazový náhled (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita)

nebo

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

V této kategorii doporučejeme dodat fyzické vzorky.

9/ Brand experience

V této kategorii hodnotíme řešení komunikace, ne její kanály. Zaměřujeme se na řešení, která zprostředkovávají cílové skupině zážitek spojený se značkou a jejími hodnotami. Může se jednat o tradiční event, ale také o jedinečnou plně digitální zkušenost. Mezi hlavní kritéria patří autenticita, schopnost vyvolat emoce/požadované reakce a relevance k brandu a cílové skupině.

Tato kategorie nemá podkategorie.

Video (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s; anglické titulky)

Je možné doplnit funkčními URL odkazy či fyzickými vzorky.

10/ Design

Práce v oblasti designu musí prokázat, jak byl design využit k definování značky nebo pro komunikaci klíčových sdělení. Jedná se tak o práce, kde jedinečná vizuální identita vede k uznání nebo porozumění spotřebitele.

 1. Corporate Design - Oceňuje výjimečné práce v oblasti korporátní identity, brilantně navržená loga a soubor celé identity, a to jak zcela nová, tak i rebrandovaná.
 2. Product & Packaging Design - Zaměřená na špičkové práce v oblasti obalového designu.
 3. Graphic Design - Podkategorie určená pro výjimečný design jakýchkoli tištěných a digitálních výstupů (kalendář, kniha, magazín, pohlednice, plakát, merchandise, promo eventu...)
 4. Digital Design - Oceňuje inovativní design v digitálním prostoru. Na rozdíl od kategorie „Digital Craft“, kde je jediným měřítkem estetika, hodnotí tato podkategorie řešení, která jsou jak brilantně zpracovaná, tak mimořádně chytře pomáhají řešit daný problém.
 5. Immersive Design - Porota hodnotí a oceňuje jakýkoliv design, který nás obklopuje ve veřejném prostoru. Například výstavy, prostorové instalace, redesign obchodů, in-store komunikace, VR projekty a další. Oceňován je také syntetický design, tedy designové řešení, které stimuluje více než jeden smysl.
 6. Motion Design - Do této kategorie je možné přihlásit jakýkoli pohyblivý design, který byl navržen pro televizní vysílání, projekce nebo online.

Obrazový náhled (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita) a eventuálně nepovinný fyzický vzorek

nebo

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

V této kategorii doporučejeme dodat fyzické vzorky.

11/ Craft

V této kategorii se porota soustředí na umění, řemeslo, talent a cit potřebné k dodání brilantně provedené exekuci, která ožívá kreativní nápad k životu.

 1. Film Craft - Pro filmové práce vynikající svou exekucí - od kvality režie, kamery, hereckých výkonů, po postprodukci, CGI, vizuální efekty, grading či hudbu.
 2. Sound & Music - Ocenění mohou získat práce, které zaujmou jedinečnou kvalitou zvukového či hudebního zpracování, a to v jakémkoliv díle bez ohledu na médium.
 3. Illustration - Podkategorie výhradně určena výjimečné exekuci v ilustraci.
 4. Photography - Porota v této podkategorii oceňuje brilantní exekuci ve fotografii, retuších a CGI.
 5. Typography - Speciální podkategorie pro mimořádnou kvalitu prací využívajících existující nebo naopak zcela novou typografii.
 6. Copywriting - Příležitost získat ocenění za výjimečnou práci s textem, slovem a jazykem, ať jde o krátké headliny nebo plnohodnotné texty v jakémkoliv médiu.
 7. Digital craft - V této podkategorii se hodnotí výjimečná forma a funkce v digitálním kontextu. To znamená estetika a brilantní zpracování, které přináší vynikající uživatelský zážitek v digitálním prostředí.

Video (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s; anglické titulky)

nebo

Obrazový náhled (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita) a eventuálně nepovinný fyzický vzorek

nebo

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

V této kategorii doporučejeme dodat fyzické vzorky.

12/ Innovation

Zde si nejvyšší ocenění odnášejí takové kreativní práce, které posouvají hranice nemožného. Od konceptu a vývoje produktu, přes transformaci podnikání, až po kreativitu využívající technologii, která mění komunikaci mezi značkou a spotřebitelem.

Tato kategorie nemá podkategorie.

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

V této kategorii doporučejeme dodat fyzické vzorky.

13/ Campaign

Tato kategorie zahrnuje všechny kampaně, které spojuje jedna myšlenka a zároveň využívají řadu různých médií, přispívajících svým jedinečným způsobem k fungování dané myšlenky. Minimum je využití tří odlišných mediálních kanálů.

 1. Integrated campaign - Kampaně, které úspěšně přenášejí sdělení značky skrze několik platformem/kanálů, online i offline. Přihlášky musí ukázat, jak byl obsah představující značku, produkt nebo službu kreativně implementován do různých médií, aby to vedlo k rozšíření sdělení a zapojení spotřebitelů.
 2. Online campaign - V této kategorii nejvíce zaujmou porotu kampaně, které originálním a účinným způsobem rozvíjejí jednu kreativní ideu v alespoň dvou výhradně digitálních kanálech.
 3. Activation campaign - Aktivační kampaní je taková, která posouvá hranice, vytváří smysluplné, poutavé zážitky a aktivace skrze několik médií s cílem přilákat nebo udržet zákazníky, a povzbudit aktivitu zákazníka.
 4. Campaign for good - Kampaně, které jdou nad rámec brand purpose, nebo využívají kreativní komunikaci k pozitivní kulturní změně či dopadu na svět.
 5. Employer branding campaign - Kampaně komunikující značku jakožto skvělého zaměstnavatele. Je jedno, jestli je kampaň vedená ven či uvnitř firmy.

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

Pro ověření realizace může být přihlášený subjekt požádán o předložení mediálního plánu ověřeného klientem.