Young Directors 2017

We are looking for talents,
not followers!

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Ukaž, jak si dokážeš kreativně poradit se scénářem. Dostaneš profesionální štáb, projdeš workshopem se známými profíky a můžeš se radovat z prestižního ocenění.

Hledá se mladý režisér, který se nebojí ukázat svůj talent v rámci prestižní soutěže o nejkreativnější českou reklamu. Art Directors Club Česká republika ve spolupráci s Asociací producentů v audiovizi vyhlašuje soutěž Young Directors, která má za cíl umožnit mladým režisérům natočit reklamu za podpory profesionálního štábu pod vedením producenta a kreativního ředitele. Soutěž probíhá ve dvou kolech (viz níže) a na konci bude výsledné spoty hodnotit mezinárodní porota, která vybere vítěze. Vítězný spot bude mít šanci postoupit na mezinárodní festivaly.

Image title

Image title

ZADÁNÍ

Jak to bude probíhat?

Všichni režiséři, kteří postoupí do druhého kola na základě zaslaných podkladů, se v rámci jednodenního workshopu naučí napsat treatment. Na základě jeho vypracování a osobního přístupu k práci v průběhu workshopu budou vybráni 3 finalisté, kteří získají možnost natočit spot v rámci jednoho natáčecího dne za přítomnosti producenta a kreativního ředitele. Kreativní ředitel je poté i u offline prezentace 45 vteřinového spotu. Následně hotový spot hodnotí mezinárodní porota ADCCA.

Jak na přihlášku?

Do přihlášky vyplňte krátkou anotaci vašeho originálního řešení scriptu. Přihlédněte zároveň k podmínkám natáčení, ke kterému budete mít k dispozici kompletní profesionální štáb. S vyplněnou přihláškou pošlete odkaz na vaši dosavadní práci.

O čem je script?

Script popisuje život holohlavého muže, který se nechová příliš hezky ke svému okolí. Tak si muž aplikuje zázračný ADC Elixír, který ho změní k nepoznání. Pouze však po vizuální stránce. Po povahové zůstává pořád stejným grázlem.

STÁHNOUT SCRIPT    STÁHNOUT PODMÍNKY NATÁČENÍ

Co má být finálním výstupem?

Televizní spot o délce 45“ ve formátu 16:9. Závěrečných 5 vteřin spotu musí obsahovat produktový packshot.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Kdo se může zapojit do soutěže?

  • Režiséři, kteří v době vyhlašování vítězů nepřesáhnou věk 30 let (narozeni po 7. 4. 1986 včetně)
  • Ve své kariéře zatím natočili maximálně 4 reklamní spoty
  • Účastníci musí být pod svou dosavadní tvorbou podepsáni jako režiséři

STÁHNOUT PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Důležité termíny

  • Uzávěrka přihlášek je 31. 10. 2016
  • Do 11. 11. 2016 budou vybráni účastníci do dalšího kola/workshop
  • Jednodenní workshop za přítomnosti producentů a kreativních ředitelů proběhne 25. 11. 2016
  • Natáčení TV spotu proběhne jeden den v období mezi 1. 1. 2017 a 28. 2. 2017
  • Absolutního vítěze vybere porota 5. 4. 2017
  • Vyhlášení proběhne 6. 4. 2017

REKLAMŠTINA

Anotace

Redukovaný text stručně charakterizující obsah díla. Může mít vysvětlující charakter.

Brief

Dokument, který vznikl mezi klientem a agenturou/tvůrcem s výpisem nejdůležitějších informací ohledně nové reklamy. Zahrnuje cílovou skupinu, strategii a klíčové sdělení, které si musí zákazník z reklamy odnést.

Script

Script, nebo-li scénář je textový dokument, který obsahuje příběh předpokládaného díla včetně dialogů. Slouží k tomu, aby si každý mohl udělat jasnou představu o ději budoucího spotu.

Shooting board

V době natáčení je už třeba znát děj záběr po záběru. A od toho je tu shooting board, který pomocí obrázků ukazuje jednotlivé záběry a co se v nich odehrává. Díky tomu má i klient představu o finální podobě TV spotu.

Schedule

Bez natáčecího plánu, nebo-li schedule, se neobejde žádné natáčení. Aby natáčení proběhlo hladce, tak je třeba se řídit právě natáčecím plánem, v rámci kterého je stanoveno, kdy se točí jaká scéna, který herec má být přítomen, jak je dlouhá scéna apod.

Treatment

Jedná se v podstatě o sepsaný krátký příběh v přítomném čase, který popisuje události a jak k nim dochází. Jde většinou o mezistupeň mezi synopsí a první verzí scénáře, která již obsahuje detaily režiséra, jakým způsobem se rozhodne příběh vyprávět.

Workshop

Workshop je forma vzdělávací aktivity, při které lektor připraví program tak, aby prostřednictvím různých technik účastníci pomocí vlastních zkušeností a znalostí došli k výstupu, který je pro ně užitečný a využitelný v jejich další práci.