Kategorie

Registrovat práce

Technické specifikace

1/ Obrazový náhled

Jde o běžné základní vyobrazení přihlášené práce. Jedná se primárně o převod tiskového layoutu nebo jiné dvourozměrné vyobrazení práce, jako screenshot apod. Může jít také o fotografie třírozměrných prací, nebo prací zasazených v prostředí či kontextu. Všechny práce musí být srozumitelné mezinárodní porotě a doplněné o překlad sloganu v popisu přihlášky.

Datový formát JPEG / Barevný režim RGB
Čistá šířka min. 1920 px nebo výška max. 2727 px
Maximální kvalita bez komprese
Pro kategorie Print, Outdoor, Direct Marketing, Media,  Branded Content, Design a Craft

2/ Fyzický vzorek

Nepovinná doplňující součást elektronické prezentace. Fyzický vzorek bude předložen porotě až v případě postupu práce do druhého kola hodnocení. V úvodním kole se hodnotí pouze elektronická část prezentace, která je povinná dle příslušné technické specifikace. Fyzický vzorek zasílejte do data uzávěrky na adresu ADC. Vzorek je nutné zezadu označit přiděleným číslem z přihlášky.

U on-line náhledů není vždy zjevné kvalitu přihlášené práce rozeznat, pro tyto případy, a pro co nejobjektivnější hodnocení, doporučujeme zvláště pro kategorie Direct Marketing, Media, Branded Content, Design, Craft a Innovation

3/ Video

Jde o samotnou přihlášenou soutěžní práci, která je na bázi „pohyblivých obrazů“ nebo zvukového záznamu. Všechny práce musí být srozumitelné mezinárodní porotě. V případě audiovizuálních prací musí být tyto opatřeny překladem do anglického jazyka ve formě titulků.

Datový formát MP4 / H.264, MOV / H.264, MOV (Apple Pro Res 4:2:2)
Rozlišení Full HD 1920 x 1080 px; Formát 16:9
Datový tok 12 MB/s – 17 MB/s (středně velká kvalita)
Pro kategorie Film, Radio, Branded Content a Craft

4/ Prezentační film do 3 min. pro porotu

Jde o film — případovou studii, která v maximální stopáži do 3 minut vysvětlí východiska práce, její podstatu, provedení a rozsah, kontext a její výsledný tvar či dosah. Nejedná se o samotné audiovizuální dílo, ale o jeho vysvětlení. Prezentační film zpravidla doplňuje dílo ve formě obrazového náhledu. Musí být srozumitelný mezinárodní porotě, dopuručujeme v anglickou verzi nebo anglické titulky).

Datový formát MP4 / H.264, MOV / H.264, MOV (Apple Pro Res 4:2:2)
Rozlišení Full HD 1920 x 1080 px; Formát 16:9
Datový tok 12 MB/s – 17 MB/s (středně velká kvalita)
Pro kategorie Outdoor, Direct Marketing, Digital, Branded Content, Media, Design, Craft, Innovation, On-line a Integrated Campaign

5/ Prezentační film do 30 sec. pro galavečer

Jde o zkrácenou verzi tříminutového Prezentačního filmu, která je určená pouze pro projekci na slavnostním galavečeru s vyhlašováním cen. Anglická verze s titulky není nutná.

Datový formát MP4 / H.264, MOV / H.264, MOV (Apple Pro Res 4:2:2)
Rozlišení Full HD 1920 x 1080 px; Formát 16:9
Datový tok 12 MB/s – 17 MB/s (středně velká kvalita)
Pro kategorie Outdoor, Direct Marketing, Digital, Media, Branded Content, Design, Craft, Innovation, Campaign

Popis kategorií

1/ Print

V této kategorii vítězí ty nejlepší kreativní práce otištěné v časopisech a v novinách, a to včetně těch netradičních, využívajících inovativní technologie tisku, inserty nebo zajímavé propojení printu s digitálem.

Tato kategorie nemá podkategorie.

Obrazový náhled (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita)

Pro ověření realizace může být přihlášený subjekt požádán o předložení mediálního plánu ověřeného klientem.

2/ Outdoor

Porota hledá ty nejlepší nápady realizované na venkovních nosičích - od posterů, CLV, billboardů a bigboardů až po ambientní a netradiční média.

 1. Billboard & Poster - billboardy, CLV, postery, a to placené i „guerillové“.
 2. Ambient & Ostatní - všechna využití veřejného prostoru, která nespadají do podkategorie 2.1, především tedy netradiční a nová média.

Obrazový náhled (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita)

nebo

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

Prezentační film do 30 sec. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

Pro ověření realizace může být přihlášený subjekt požádán o předložení mediálního plánu ověřeného klientem.

3/ Film

V této kategorii mohou zazářit jen řemeslně dokonale provedené pohyblivé obrázky, a to od TV spotů přes online a interaktivní videa či preloads. Originální video content může být přihlášen současně v kategoriích „Film“ i „Branded Content“.

 1. TV / Cinema - jakákoliv komerční videa odvysílaná v televizi či v kinech.
 2. Online Film - všechna videa primárně určená ke zhlédnutí online, včetně interaktivních videí a dalších online formátů.

Video (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s; anglické titulky)

Pro ověření realizace může být přihlášený subjekt požádán o předložení mediálního plánu ověřeného klientem.

4/ Radio

Zde porota ocení tu nejlepší kreativitu, která byla letos slyšet jak na rozhlasových stanicích tak v placených online kanálech. Originální audio content může být přihlášen současně v kategoriích „Radio“ i „Branded Content“.

Tato kategorie nemá podkategorie.

Video (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s; anglické titulky)

Pro ověření realizace může být přihlášený subjekt požádán o předložení mediálního plánu ověřeného klientem.

5/ Direct Marketing

V této kategorii se utkají výjimečné kreativní práce v cílené komunikaci, které dokáží vytvořit jedinečné komunikační kanály mezi značkou nebo produktem a cílovými zákazníky a umí vyvolat přímou, měřitelnou odezvu.

 1. Mailings/Giveaways - originální mailingy a dárkové předměty.
 2. Point of Sale/Místa prodeje - veškeré aktivity a média zajímavě oslovující zákazníka přímo v místě prodeje.
 3. Online - všechny přímo cílené online aktivity včetně online mailingu.
 4. Promotional - speciální promo akce, slevy, vzorky produktů či produktová videa s promoční tématikou.

Obrazový náhled (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita) a eventuálně nepovinný fyzický vzorek

nebo

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

Prezentační film do 30 sec. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

V této kategorii doporučejeme dodat fyzické vzorky.

6/ Digital

V kategorii "Digital" porota oceňuje výjimečné práce realizované v online médiích a veškerou digitální, mobilní a technologickou komunikaci. Důraz klade na originální a chytrá digitální řešení, která účinně propojují kreativitu a moderní technologie.

 1. Web pages / Microsites - veškeré webové stránky a microsites.
 2. Applications - brandované aplikace pro weby, mobily, tablety nebo „wearables“.
 3. Social - všechny kampaně, které využívají sociální sítě jako primární komunikační kanál.
 4. Display Advertising - bannery a další placené formáty v online médiích.

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

Prezentační film do 30 sec. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

Je možné doplnit funkčními url odkazy.

7/ Best use of Media

Cenné kovy mohou v této kategorii nasbírat ty práce, které kreativně a nečekaně využívají běžně dostupná média, vytvářejí z nich nové nástroje, a navíc tím dávají kreativní myšlence ještě větší sílu.

Tato kategorie nemá podkategorie.

Obrazový náhled (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita)

nebo

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

Prezentační film do 30 sec. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

8/ Branded content

V této kategorii je zaostřeno na nejkreativnější, originální a konzistentní "content" vytvořený pro danou značku, a to v libovolném médiu včetně filmů, televizních seriálů, písní, knih, časopisů, her, eventů a jiných.

Tato kategorie nemá podkategorie.

Video (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s; anglické titulky)

nebo

Obrazový náhled (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita)

nebo

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

Prezentační film do 30 sec. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

V této kategorii doporučejeme dodat fyzické vzorky.

9/ Brand experience

V této kategorii hodnotíme řešení komunikace, ne její kanály. Zaměřujeme se na řešení, která zprostředkovávají cílové skupině zážitek spojený se značkou a jejími hodnotami. Může se jednat o tradiční event, ale také o jedinečnou plně digitální zkušenost. Mezi hlavní kritéria patří autenticita, schopnost vyvolat emoce/požadované reakce a relevance k brandu a cílové skupině.

Tato kategorie nemá podkategorie.

Video (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s; anglické titulky)

Je možné doplnit funkčními URL odkazy či fyzickými vzorky.

10/ Design

Nejlepší příležitost předvést nadstandardní kvalitu designu a estetického provedení, a to hned v několika oblastech.

Ukázka nadstandardních dovedností v oblasti designu. Hodnotí se nejen vizuální ztvárnění, ale i idea, která napomáha růstu značky, produktu, nebo službě klienta jak po imidžové, tak i po byznysové stránce.

 1. Corporate Design - oceňuje výjimečné práce v oblasti korporátní identity, brilantně navržená loga a soubor celé identity, a to jak zcela nová, tak i rebrandovaná.
 2. Product & Packaging Design - zaměřená na špičkové práce v oblasti obalového designu.
 3. Graphic Design - podkategorie určená pro výjimečný design jakýchkoli tištěných a digitálních výstupů (kalendář, kniha, magazín, pohlednice, plakát, merchandise, promo eventu...)
 4. Digital Design - oceňuje inovativní design v digitálním prostoru. Na rozdíl od kategorie „Digital Craft“, kde je jediným měřítkem estetika, hodnotí tato podkategorie řešení, která jsou jak brilantně zpracovaná, tak mimořádně chytře pomáhají řešit daný problém.
 5. Immersive Design - porota hodnotí a oceňuje jakýkoliv design, který nás obklopuje ve veřejném prostoru. Například výstavy, prostorové instalace, redesign obchodů, in-store komunikace, VR PROJEKTY a další. Oceňován je také syntetický design, tedy designové řešení, které stimuluje více než jeden smysl.
 6. Motion Design - do této kategorie je možné přihlásit jakýkoli pohyblivý design, který byl navržen pro televizní vysílání, projekce nebo online.

Obrazový náhled (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita) a eventuálně nepovinný fyzický vzorek

nebo

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

Prezentační film do 30 sec. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

V této kategorii doporučejeme dodat fyzické vzorky.

11/ Craft

V této kategorii jde výhradně o nadstandardní a brilantní exekuci kreativních myšlenek.

 1. Film Craft - pro filmové práce vynikající svou exekucí - od kvality režie, kamery, hereckých výkonů, po postprodukci, CGI, vizuální efekty, grading či hudbu.
 2. Sound & Music - ocenění mohou získat práce, které zaujmou jedinečnou kvalitou zvukového či hudebního zpracování, a to v jakémkoliv díle bez ohledu na médium.
 3. Illustration - podkategorie výhradně určená výjimečné exekuci v ilustraci.
 4. Photography - porota v této podkategorii oceňuje brilantní exekuci ve fotografii, retuších a CGI.
 5. Typography - speciální podkategorie pro mimořádnou kvalitu prací využívajících existující nebo naopak zcela novou typografii.
 6. Copywriting - příležitost získat ocenění za výjimečnou práci s textem, slovem a jazykem, ať jde o krátké headliny nebo plnohodnotné texty v jakémkoliv médiu.
 7. Digital craft - jediným měřítkem v této kategorii je estetika a brilantní zpracování

Video (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s; anglické titulky)

nebo

Obrazový náhled (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita) a eventuálně nepovinný fyzický vzorek

nebo

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

Prezentační film do 30 sec. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

V této kategorii doporučejeme dodat fyzické vzorky.

12/ Innovation

Zde si nejvyšší ocenění odnášejí takové kreativní práce, které posouvají hranice nemožného.

Tato kategorie nemá podkategorie.

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

Prezentační film do 30 sec. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

V této kategorii doporučejeme dodat fyzické vzorky.

13/ Online Campaign

V této kategorii nejvíce zaujmou porotu kampaně, které originálním a účinným způsobem rozvíjejí jednu kreativní ideu v alespoň dvou výhradně digitálních kanálech.

Tato kategorie nemá podkategorie.

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

Prezentační film do 30 sec. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

Pro ověření realizace může být přihlášený subjekt požádán o předložení mediálního plánu ověřeného klientem.

14/ Integrated Campaign

Tato kategorie zahrnuje všechny kampaně, které spojuje jedna myšlenka a zároveň využívají řadu různých médií, přispívajících svým jedinečným způsobem k fungování dané myšlenky. Minimum je využití tří odlišných mediálních kanálů.

Tato kategorie nemá podkategorie.

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

Prezentační film do 30 sec. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

Pro ověření realizace může být přihlášený subjekt požádán o předložení mediálního plánu ověřeného klientem.