Členství

Jak se stát členem

Slovo kreativec bylo donedávna málo známé a stále ještě má nejasný význam.

Svou činností pomáháme tomuto slovu dát jeho význam. ADC nyní sdružuje kolem sedmdesáti lidí z reklamního oboru, z nichž každý již minimálně jednou udělal něco výjimečně kreativního, za co byl oceněn. Budeme využívat tento potenciál na proražení české kreativity a vydobytí jejího místa ve společnosti. Kreativci svou prací denně ovlivňují chování milionů lidí. Mají velký vliv na jejich rozhodování v běžném životě.

Nejsme spolek, kde všichni mají stejný názor, jsme sdružení rozdílných individualit a proto nikdy nebudeme v ADC mluvit stejným jazykem. Nikdy se nám nebudou líbit úplně stejné věci a na hodně z nich budeme mít rozdílné názory. Není ale nic lepšího pro zrození dalších nových kreativních myšlenek než neustálá diskuze o nich a soupeření nápadů.

ADC je k dispozici každému, kdo má co ukázat. Kreativita je součástí každé lidské činnosti — kdo o sobě prohlásí, že není kreativní, říká, že nemyslí, ale jen mechanicky přejímá to, co dělají ostatní. Dělejme věci, které ještě nikoho před námi nenapadly.

Aby slovo kreativec dostalo význam jako označení někoho, kdo neustále přemýšlí, jak udělat svou práci jinak, než ji dělají všichni. Někoho, kdo používá mozek, všem pozorně naslouchá, ale stejně to si to udělá po svém.

V pŕípadě zájmu o členství prosím pročtěte Stanovy spolku a kontaktuje nás na info@adc-czech.cz

Poplatky

Platba pro rok 2020*
č.ú.: 107-998820247/0100
částka: 2.000,-
do poznámky pro příjemce: jméno a příslušný rok, za který je příspěvek uhrazen
splatnost: 30.6.2020
info o platbě poslat na: info@adc-czech.cz

* členství, za které není více jak 2 roky uhrazen poplatek, automaticky zaniká.


Registrace